O škole

8221 M dizajn 11 grafický a priestorový dizajn

8221 M DIZAJN 11 GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Dĺžka /forma štúdia - 4 roky/denná

Stupeň vzdelania - Úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia -

 • pokračovanie na VŠ
 • pomaturitné štúdium na strednej umeleckej škole

Naučíš sa -

 • charakterizovať jednotlivé obdobia dejín výtvarnej kultúry a aplikovať získané vedomosti vo vlastnej praxi
 • pojmy z technického kreslenia a príslušných technológií
 • využívať rozličné prvky výtvarného prejavu a kompozícií
 • ovládať tradičné techniky umeleckej grafiky
 • mať prehľad o základoch fotografovania a zručnostiach v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • tvoriť logo, všetky druhy reklamných tlačovín, navrhovať kompletný firemný dizajn
 • upravovať rukopis po technologickej stránke, využívať typologické pravidlá
 • spracovať textové a obrazové predlohy pomocou výpočtovej techniky
 • pracovať ako všestranný grafik, ktorý zvláda prácu v rôznych grafických softvéroch- Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe inDesign, CorelDraw a plus Flash
 • tvoriť architektúru a dizajn interiérových, exteriérových prvkov
 • tvoriť dizajn produktu na základe použitia
 • celkovo riešiť 3D objekty s reálnym využitím
 • pracovať v 3D  grafických softvéroch ako progeCAD Profesional 2018, SketchUp a rendrovacie programy Kerkythea 2008, V- Ray, Adobe Design Standard CS3, Photoshop CS3
 • tvoriť drobné grafické formáty aj návrhy vizuálu veľkých reklamných plôch
 • tvoriť návrhy plošných a priestorových pútačov
 • základy psychológie moderného marketingu
 • základy firemnej ekonómie, výpočet vlastných nákladov, výnosov a konečného zisku
 • využiť svoje univerzálne vedomosti z oblasti súčasnej grafiky pri spolupráci s dizajnérmi, programátormi a marketérmi spoločností

Profilové predmety odborného charakteru -

 • Výtvarná príprava
 • Základy osobnej prezentácie
 • Technológia
 • Umelecká prax
 • Fotografovanie
 • Priestorová tvorba
 • Navrhovanie
 • Počítačová grafika
 • Figurálne kreslenie
 • Modelovanie
 • Písmo
Uplatnenie absolventov v praxi - reklamné štúdiá a agentúry, interiérové štúdiá, dizajnérske štúdiá, tlačiarne, propagačné oddelenia firiem a inštitúcií, samostatná podnikateľská činnosť

Odborné akcie počas štúdia -

 • krajinársky kurz prepojený s letným kurzom pohybových aktivít, s možnosťou absolvovania v zahraničí  /2.ročník/
 • súvislá umelecká prax vo firmách /2. a 3. ročník/
 • odborné exkurzie vo firmách
 • odborné exkurzie na vysokých školách s výtvarným zameraním
 • odborné exkurzie v galériách
 • kultúrno-poznávacie pobyty (Prešov, Košice, Bratislava, Krakow, Praha,......)
 • výstavná činnosť odboru a jednotlivcov
 • a mnoho ďalších aktivít a exkurzií, ktoré sa realizujú podľa aktuálnych ponúk v školskom roku
Pedagóg, vedúci odboru, ktorý vám urobí deň otvorených dverí kedykoľvek v týždni - Mgr. art. Jozef Poník, tel. 051/7711 458, jozef.ponikTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fotografie žiackych prác odboru