O škole

8261 M propagačná grafika

 

8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Dĺžka/forma štúdia - 4 roky/denná

Stupeň vzdelania - Úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
Možnosti ďalšieho štúdia - 
 • pokračovanie na VŠ
 • pomaturitné štúdium na strednej umeleckej škole

 Naučíš sa - 

 • charakterizovať jednotlivé obdobia dejín výtvarnej kultúry a aplikovať získané vedomosti vo vlastnej praxi
 • rozlišovať pojmy z technického kreslenia a príslušných technológií
 • využívať rozličné prvky výtvarného prejavu a kompozícií
 • ovládať tradičné techniky umeleckej grafiky
 • mať prehľad o základoch fotografovania a získať zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využitia pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • tvoriť logo, všetky druhy reklamných tlačovín, navrhovať kompletnú firemnú propagáciu
 • upravovať rukopis po technologickej stránke, využívať typologické pravidlá písma, princípy tvorby písma a pravidlá typografie, postupy pri tvorbe, úprave a spracovaní fotografického obrazu, s dôrazom na digitálne technológie
 • spracovať textové a obrazové predlohy pomocou výpočtovej techniky
 • rozlišovať aktuálne normy a pravidlá zalamovania tlačených publikácií
 • pracovať ako všestranný grafik, ktorý ovláda prácu v rôznych grafických softvéroch- Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe inDesign, CorelDraw a plus Flash
 • tvoriť drobné grafické formáty v 2D aj návrhy vizuálu veľkých reklamných plôch
 • tvoriť návrhy a realizáciu obalového dizajnu
 • ovládať problematiku kompletných firemných štýlov, plagátov a bilboardov
 • prezentovať svoje návrhy informačných a orientačných systémov, webstránok 
 • tvoriť návrhy plošných pútačov
 • základy psychológie moderného marketingu
 • základy firemnej ekonómie, výpočet vlastných nákladov, výnosov a konečného zisku
 • využiť svoje univerzálne vedomosti z oblasti súčasnej grafiky pri spolupráci s dizajnérmi, programátormi a marketérmi spoločností

 Profilové predmety odborného charakteru - 

 • Výtvarná príprava 
 • Základy osobnej prezentácie 
 • Technológia
 • Umelecká prax
 • Fotografovanie
 • Navrhovanie
 • Počítačová grafika
 • Figurálne kreslenie
 • Písmo

 Uplatnenie absolventov v praxi - 

 • reklamné štúdiá a agentúry, interiérové štúdiá, dizajnérske štúdiá, tlačiarne, propagačné oddelenia firiem a inštitúcií, samostatná podnikateľská činnosť

 Odborné akcie počas štúdiá - 

 • krajinársky kurz prepojený s letným kurzom pohybových aktivít, s možnosťou absolvovania v zahraničí  /2.ročník/ 
 •  súvislá umelecká prax vo firmách /2. a 3. ročník/
 • odborné exkurzie vo firmách
 • odborné exkurzie na vysokých školách s výtvarným zameraním
 • odborné exkurzie v galériách
 • kultúrno-poznávacie pobyty (Prešov, Košice, Bratislava, Krakow, Praha,......)
 • výstavná činnosť odboru a jednotlivcov
 • a mnoho ďalších aktivít a exkurzií, ktoré sa realizujú podľa aktuálnych ponúk v školskom roku
 Pedagóg, vedúci odboru, ktorý vám urobí deň otvorených dverí kedykoľvek v týždni - Mgr. Mária Uramová, tel. 051/7711 458, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fotografie žiackych prác odboru