O škole

8283 M reklamná tvorba

8283 M REKLAMNÁ TVORBA
Dĺžka /forma štúdia - 4 roky/denná
Stupeň vzdelania -úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia -

 • pokračovanie na VŠ
 • pomaturitné štúdium na strednej umeleckej škole

Naučíš sa -

 • charakterizovať jednotlivé obdobia dejín výtvarnej kultúry a aplikovať získané vedomosti vo vlastnej praxi
 • pojmy z technického kreslenia a príslušných technológií a budeš ich vedieť aplikovať v praxi
 • využívať rozličné prvky výtvarného prejavu a kompozícií
 • špecifikovať historické medzníky reklamy a implementovať ich do súčastnosti, ovládať technickú štruktúru tvorby reklamných kampaní a marektingových stratégií
 • štylizovať texty audiovizuálnych, rozhlasových a internetových reklám-pochopiť podstatu reklamného textu a marketingového sloganu
 • zvládnuť techniky a technologicko–realizačné postupy pri navrhovaní tlačovín, reklamných prospektov
 • kreovať dynamické webové stránky s podporou redakčných systémov, vytvoriť webovú stránku pomocou HTML kódu
 • navrhnúť animované reklamné bannery a interaktívne multimediálne prezentácie
 • v posledných ročníkoch si rozšíriš svoje poznatky a skúsenosti v práci s videom a zvukom
 • pracovať s kamerou a zvládnuť odborne zostrihať video, spracovať zvukovú nahrávku, urobiť mastering, postprodukciu videa a pripraviť ho na export pre televízne vysielanie
 • tvoriť v softvéroch - Adobe Premiere Pro a Adobe Audition, Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign
 • na konci štúdia vytvoriť klasickú a počítačovú animáciu v programe Adobe Flash
 • základy prípravy televíznych a rozhlasových spotov, filmovej a fotografickej techniky
 • vytvoriť internetovú aplikáciu
 • základy psychológie moderného marketingu
 • základy firemnej ekonómie, výpočet vlastných nákladov, výnosov a konečného zisku

Profilové predmety odborného charakteru -

 • Výtvarná príprava
 • Technológia
 • Reklamná tvorba
 • Fotografovanie
 • Klasická animácia
 • Navrhovanie
 • Masmediálna komunikácia
 • Videotvorba
 • Základy osobnej prezentácie
 • Figurálne kreslenie
 • Písmo
 • Typografia
 • Teória reklamy
 • Tvorba web stránok

Uplatnenie absolventov v praxi -

 • ako kreatívny reklamný grafik, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu
 • v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo profesionálnych grafických štúdiách či rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry

Odborné akcie počas štúdia -

 • krajinársky kurz prepojený s letným kurzom pohybových aktivít, s možnosťou absolvovania v zahraničí  /2.ročník/
 • súvislá umelecká prax vo firmách /2. a 3. ročník/
 • odborné exkurzie vo firmách
 • odborné exkurzie na vysokých školách s výtvarným zameraním
 • odborné exkurzie v galériách
 • kultúrno-poznávacie pobyty (Prešov, Košice, Bratislava, Krakow, Praha,......)
 • výstavná činnosť odboru a jednotlivcov
 • a mnoho ďalších aktivít a exkurzií, ktoré sa realizujú podľa aktuálnych ponúk v školskom roku
Pedagóg, vedúceho odboru, ktorý vám urobí deň otvorených dverí kedykoľvek v týždni - Mgr. art. Peter Varchoľ, tel. 051/7711 458 , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fotografie žiackych prác odboru