O škole

8260 M propagačné výtvarníctvo

8260 M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Dĺžka / forma štúdia - 4 roky/denná

Stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia - 
 • pokračovanie na VŠ
 • pomaturitné štúdium na strednej umeleckej škole
Naučíš sa - 
 • charakterizovať jednotlivé obdobia dejín výtvarnej kultúry a aplikovať získané vedomosti vo vlastnej praxi
 • pojmy z technického kreslenia a príslušných technológií a budeš ich vedieť aplikovať v praxi 
 • využívať rozličné prvky výtvarného prejavu a kompozícií
 • písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne ho začleniť do grafickej formy, následne ho zakomponovať do mediálneho produktu, ktorý súvisí s prezentáciu a inštaláciou v oblasti súčasného výstavníctva, ako je plagát, informačná tabuľa, reklamný predmet a logo spoločenskej akcie, či udalosti a na záver vytvoriť grafický vektorový podklad 2D návrhov do tlače
 • základy profesionálneho fotografovania
 • byť kreatívnym pracovníkom v oblasti výtvarnej propagácie, ktorý navrhuje a rieši reklamné prvky v interiéri a v exteriéri architektúry 
 • budeš kreovať návrhy širokospektrálne, teda zvládneš kompletnú reklamnú kampaň a dizajn manuál v oblasti výstavníctva
 • navrhovať priestorový propagačný objekt a vytvoríš pre svojho zákazníka počítačový /2D/ aj maketový /3D/ vizuál
 • samostatne riešiť zadané propagačno-marketingové úlohy v oblasti „brand image“-u
 • pracovať s 2D a 3D grafickým softvérom - Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe inDesign, CorelDraw a plus Flash, Sketchup
 •  tvoriť návrhy a realizáciu obalového dizajnu, ovládať technologické postupy výroby obalov
 • využiť v praxi inštalácií rozmanité výstavné systémy, ktoré využiješ vo verejnom priestore
 • navrhovať originálne moduly – solitéry k výstavníctvu a následne pripraviť technologickú dokumentáciu k výrobe, s použitím vhodného materiálu a s využitím poznatkov z ergonómie, marketingu...typografie, a pod.
 • tvoriť návrhy plošných a priestorových pútačov
 • základy psychológie moderného marketingu
 • základy firemnej ekonómie, výpočet vlastných nákladov, výnosov a konečného zisku
 • byť zorientovaný v súčasnom umeleckom dianí s akcentom na výstavnícky dizajn
 Profilové predmety odborného charakteru
 • Výtvarná príprava
 • Základy osobnej prezentácie
 • Technológia
 • Umelecká prax
 • Fotografovanie
 • Interiérová tvorba
 • Navrhovanie
 • Počítačová grafika
 • Figurálne kreslenie
 Uplatnenie absolventov v praxi
 • ako kreatívny výstavnícky dizajnér, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu
 • v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo profesionálnych grafických štúdiách či rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry 
 Odborné akcie počas štúdia
 • krajinársky kurz prepojený s letným kurzom pohybových aktivít, s možnosťou absolvovania v zahraničí /2.ročník/ 
 • súvislá umelecká prax vo firmách /2. a 3. ročník/ 
 • odborné exkurzie vo firmách 
 • odborné exkurzie na vysokých školách s výtvarným zameraním
 • odborné exkurzie v galériách 
 • kultúrno-poznávacie pobyty (Prešov, Košice, Bratislava, Krakow, Praha,......)
 • výstavná činnosť odboru a jednotlivcov
 • a mnoho ďalších aktivít a exkurzií, ktoré sa realizujú podľa aktuálnych ponúk v školskom roku
 Pedagóg, vedúci odboru, ktorý vám urobí deň otvorených dverí kedykoľvek v týždni - Mgr. Alena Daňková,
tel 051/77 11 458, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.