• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

štvrtok, 11 jún 2020 13:26

Oznámenie

Napísal(a) NČ

Dobrý deň, vážení rodičia a žiaci našej školy,

v mene riaditeľky školy Ing. Kataríny Pindešovej,

Vás chceme informovať o organizácii vyučovania na mesiaci jún 2020:

1. Pre našu školu zostáva v platnosti vyučovanie v domácom prostredí (dištančné vzdelávanie - do školy žiaci nenastupujú).
2. Preskúšanie žiakov na návrh vyučujúcich sa bude konať prezenčnou formou podľa osobitných pokynov.
3. Dňa 26.6. 2020 ostáva v platnosti odovzdávanie šatní a kľúčov od skriniek podľa harmonogramov vypracovaných triednymi učiteľmi - triedni učitelia Vás budú informovať.
4. Dňa 30. 6.2020 sa bude odovzdávať vysvedčenie za školský rok 2019/2020 podľa harmonogramov vypracovaných triednymi učiteľmi - podľa harmonogramov vypracovaných triednymi učiteľmi.

Prosíme, vyššie spomenuté termíny a harmonogramy rešpektovať a dodržiavať za stáleho dodržiavania epidemiologických opatrení prijatých ÚVZ SR (http://www.uvzsr.sk/).

Prajeme pekný deň.