• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

nedeľa, 15 december 2019 13:39

Kam po zš

Napísal(a) NČ

Dňa 10. 12. 2019 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili prezentačnej akcie pod názvom KAM PO ZÁKLADNEJ ŠKOLE. Táto akcia sa konala na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove a jej cieľom bolo priblížiť študentom základných škôl možnosti pokračovania štúdia na stredných školách v Prešovskom kraji. Žiaci zo základných škôl boli zvedaví najmä na študijné odbory, ktoré im ponúkame, ako aj na talentové skúšky a ich následné uplatnenie v praxi po ukončení štúdia. Veľká vďaka patrí aj našim študentom Sofii Havirovej a Marekovi Šínovi z druhého ročníka, ktorí sa aktívne zapojili, či už prípravou samotného výstavného stánku, alebo prezentáciou našej školy. Mgr. H. Čišková