• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

utorok, 17 december 2019 20:58

DOD 2019

Napísal(a) NČ

Pre lepšiu organizáciu návštevníkov bola na prízemí školy vytvorená „ŠUP recepcia“. Samotní
žiaci s kreatívnym parožím boli sprievodcami jednotlivých návštevníckych skupín. Recepčnou bola
známa umelkyňu Fridu Kahlo. Teda naša žiačka, ktorej preoblečenie bolo akousi mini edukatívnou
aktivitou pre žiackych návštevníkov. Tí hneď pri vstupe mali – uhádnuť kým je a tým si krátiť čas
v čakaní na prehliadku školy.
Atmosféru DOD spríjemňoval propagačný materiál „ spod myši“ nášho talentovaného kolegu, ktorý
sa inšpiroval už takmer zabudnutými vzdelávacími pomôckami a zábavnými formami aké „my starší“
poznáme zo svojho detstva. Prvou je hra „nebo-peklo“ druhou formou, ktorú zvolil bol takzvaný
„náučný kruh“, do ktorého umiestnil texty o jednotlivých odboroch. Vydareným bol aj orientačný
systém „spod rezáka“ našej kolegyne.
V obsahovej orientácii jednotlivých odborov návštevníkom pomohla svedomito pripravená učebňa
č.18. pod vedením našej výchovnej poradkyne. Tu mohli žiaci hodnotiť nie len formálnu stránku
odborov, ale aj množstvo invenčných výstupov z jednotlivých študijných odborov ponúkaných našou
ŠUPkou.
Aktivity ako aj činnosť na ukážkových hodinách prebehla vedením pedagógov školy. Výstupmi
z činnosti žiakov na vzorových hodinách DOD sú napríklad vianočné pohľadnice a animácie na
vianočnú tematiku (propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, reklamná tvorba). Ďalšími vydarenými
výstupmi sú veľkoplošné plagáty a prezentačný materiál žiakov propagačného výtvarníctva, portrétne
maľby žiakov propagačnej grafiky, grafické výstupy žiakov reklamnej tvorby, ako aj reliéfy žiakov
odboru grafický a priestorový dizajn.
Žiaci základných škôl mali možnosť pri prechode na jednotlivé poschodia školy „nahliadnuť do
drevených hláv stredoškolákov“ a ideovo sa identifikovať s obdobím, ktoré čaká aj ich samotných
a tým je štúdium na strednej škole.
Atmosféru DOD dotvárala aj módna prehliadka na 2. poschodí. Tá sa niesla v duchu prevencie pred
šikanou, čo bolo základnou témou nášho DOD. V divadelnom výstupe 22 žiakov stvárňovalo zlo
a oslobodenie sa od prejavov nenávisti voči svojim rovesníkom. V našom divadelnom výstupe sa
všetci žiaci rozhodli pre cestu tolerancie a zmierenia – pre základný kameň fungujúcej klímy na pôde
školy. Veríme, že toto posolstvo si z nášho DOD odniesli aj naši návštevníci, ktorí pomimo duševného
obohatenia mali možnosť na prehliadke nasávať aj umenie v podobe odevných doplnkov odboru
propagačné výtvarníctvo, a to až päťkrát.
Dôkazom a jednou z výpovedných hodnôt o kvalite DOD na ŠUP Prešov sú milé zápisky
v kronike, množstvo fotografií a videí zhotovených našimi študentami pod vedením našich invenčných
pedagógov.
Všetkým ktorí prispeli svojim vkladom Ďakujeme

Mgr. Linda Pločicová, ZRŠ pre umelecké vzdelávanie

 

 

FOTOGALÉRIA